Shop Mobile More Submit  Join Login
2 by Ichigo-Kagamine 2 by Ichigo-Kagamine
Tranh màu cho event 20/11 ..... hình hơi bị nhỏ >o<
 Haruka-Saigusa-Guess-Who (Little Busters!) Đại khái thì em thấy Rú-sensei rất hợp với hoa =]]
Add a Comment:
 
:iconnakashimaciel98:
NakashimaCiel98 Featured By Owner Dec 10, 2013
oa T^T
tính vẽ 20/11 như v. , chậm chân rồi
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Dec 11, 2013  Student Artist
sorry.. :"> Llama Emoji 23 (Shyness) [V1] bạn sẽ nghĩ đk ý tưởng khác hay hơn thôi ^^
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Nov 21, 2013  Student Artist
100 đ cho hoa :iconveeeplz:
Reply
:iconmirromiro:
mirromiro Featured By Owner Nov 18, 2013
So ciu :iconwooowplz:
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
thanh sờ kiu Kisu 
Reply
:iconphuongtra:
phuongtra Featured By Owner Nov 18, 2013
hình như bợn thick rú sensei lắm thì phải =w=
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
Llama-Emoji-22-(Speechless)  đừng nói thẳng thế ng ta ngượng
Kiiro: .......... vớ vẩn <-(ẻm đang tsun)
=]]]]]
Reply
:iconphuongtra:
phuongtra Featured By Owner Nov 18, 2013
Toku  : thôi đi tui bik gòi nha [ chọc  ]
=]]]]
Reply
:iconkisamehayate94:
KisameHayate94 Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Filmographer
dệ thương quạ XDDD
rú có hs cưng  :)))
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
Llama-Emoji-03-(Sparkles) hs cưng đóa ~~~~ =]]]]
Reply
:iconkisamehayate94:
KisameHayate94 Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Filmographer
yosh, rú có hs cưng rồi :)) làm hàng dìm chắc cug ko sao
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
ủa ...dìm thì có liên quan gì đến hs cưng =.="
Reply
:iconkisamehayate94:
KisameHayate94 Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Filmographer
thì rú ý có dàn harem, hs cưng rồi thì dìm... chắc cug ko ... tủi O3O
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
dìm là thầy ấy sẽ trả đủ đấy ....có vẻ thù dai =]]]]]
Reply
:iconkisamehayate94:
KisameHayate94 Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Filmographer
Llama-Emoji-09-(Drinking-Tea) ...
Reply
:iconumimatsu:
Umimatsu Featured By Owner Nov 18, 2013  Student General Artist
Z thg g ák. . . Ḱt nét vẽ kủa nàg ùj nhaz
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
tks u Llama-Emoji-03-(Sparkles) 
Reply
:iconnarcisse19:
Narcisse19 Featured By Owner Nov 18, 2013
Tất cả đều dễ thương, tất cả đều lừa tình.......... cho đến khi bạn nhìn thấy chữ Yaoi trên quyển sách của sensei....... :iconmingplz:
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
Llama-Emoji-01 (Laughing) đừng để sự dễ thương đánh lừa 
Reply
:iconnarcisse19:
Narcisse19 Featured By Owner Nov 18, 2013
Kỳ Minh: Anh nghĩ anh hiểu rất rõ câu nói đó.... :iconmingcryplz:

Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
:iconveeeplz: hoa e vi que [ cơ mà cập nhật 1 điều mắt sensei đỏ - xám nha] [ CS ko có tg sửa] nhưng featured thường đăng hình đỏ xám mà ;w;
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
em lại tô theo CS..... tưởng Rú-sensei là như thế chứ :b
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
<= mai mốt nhìn ava sensei là hết bị nhầm =]]]
Reply
:iconhini-parlous:
Hini-Parlous Featured By Owner Nov 18, 2013  Hobbyist General Artist
*beep* *beep* *beep* Rú-sensei đang đọc...Y~A~O~I...:iconduckyrunplz:
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
Bản chất là như thế mà Llama-Emoji-01 (Laughing) 
Reply
:iconlucia2402:
Lucia2402 Featured By Owner Nov 18, 2013  Student General Artist
so cute :3
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
cảm ơn ạ >o<

Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 18, 2013
Image Size
56.5 KB
Resolution
492×519
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
295 (1 today)
Favourites
12 (who?)
Comments
27
Downloads
0
×