Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 18, 2013
Image Size
56.5 KB
Resolution
492×519
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
199
Favourites
12 (who?)
Comments
27
Downloads
0
×
2 by Ichigo-Kagamine 2 by Ichigo-Kagamine
Tranh màu cho event 20/11 ..... hình hơi bị nhỏ >o<
 Haruka-Saigusa-Guess-Who (Little Busters!) Đại khái thì em thấy Rú-sensei rất hợp với hoa =]]
Add a Comment:
 
:iconnakashimaciel98:
NakashimaCiel98 Featured By Owner Dec 10, 2013  Student Traditional Artist
oa T^T
tính vẽ 20/11 như v. , chậm chân rồi
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Dec 11, 2013  Student Artist
sorry.. :"> Llama Emoji 23 (Shyness) [V1] bạn sẽ nghĩ đk ý tưởng khác hay hơn thôi ^^
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Nov 21, 2013  Student Artist
100 đ cho hoa :iconveeeplz:
Reply
:iconmirromiro:
mirromiro Featured By Owner Nov 18, 2013
So ciu :iconwooowplz:
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
thanh sờ kiu Kisu 
Reply
:iconphuongtra:
phuongtra Featured By Owner Nov 18, 2013
hình như bợn thick rú sensei lắm thì phải =w=
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
Llama-Emoji-22-(Speechless)  đừng nói thẳng thế ng ta ngượng
Kiiro: .......... vớ vẩn <-(ẻm đang tsun)
=]]]]]
Reply
:iconphuongtra:
phuongtra Featured By Owner Nov 18, 2013
Toku  : thôi đi tui bik gòi nha [ chọc  ]
=]]]]
Reply
:iconkisamehayate94:
KisameHayate94 Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Filmographer
dệ thương quạ XDDD
rú có hs cưng  :)))
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Artist
Llama-Emoji-03-(Sparkles) hs cưng đóa ~~~~ =]]]]
Reply
Add a Comment: