Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
December 31, 2013
Image Size
413 KB
Resolution
573×4000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
201
Favourites
9 (who?)
Comments
44
Downloads
0
×
Kiiro's past by Ichigo-Kagamine Kiiro's past by Ichigo-Kagamine
Vâng... đâ là quá khứ đau thương của em nó a~~~~ :iconpapmingplz:
Add a Comment:
 
:iconsnalicevera:
snalicevera Featured By Owner Jan 3, 2014  Student Digital Artist
Ọ v O) dth *ôm*
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Jan 3, 2014  Student Artist
thanks ấy >w< ~~ 
Reply
:iconsnalicevera:
snalicevera Featured By Owner Jan 4, 2014  Student Digital Artist
*ôm ôm* *xoa đầu* 
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Jan 1, 2014  Student Artist
;3; ôi thg nhỏ của tui *vỗ vỗ*
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Jan 1, 2014  Student Artist
((thằng nhỏ của em chứ )) 
Kiiro : sao vậy sensei ? 
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Jan 2, 2014  Student Artist
quá khứ sao mà thảm v ;3; ~~ *ôm*
Reply
:iconyumei236:
Yumei236 Featured By Owner Jan 1, 2014  Student
Y như cái hộp Pandora chứa bí mật :iconmingplz:
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Jan 1, 2014  Student Artist
((nhờ nó mà con mình mới có mặt ở cái tr này :iconmingplz:))
Reply
:iconyumei236:
Yumei236 Featured By Owner Jan 1, 2014  Student
Nhưng công nhận hóa cún nhìn kưtê quợ :iconheblushplz: *chìa bánh kẹo, đồ ngọt* Kiiro ăn ko?
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Jan 1, 2014  Student Artist
Kiiro: *mắt sáng rực* thiệt ko ? *^*

((Đừng bán Kiiro của mình đi nhá :iconmingplz:))
Reply
Add a Comment: