Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
December 23, 2013
Image Size
102 KB
Resolution
938×1149
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
384
Favourites
20 (who?)
Comments
10
Downloads
1
×
Neko Mikasa by Ichigo-Kagamine Neko Mikasa by Ichigo-Kagamine
Add a Comment:
 
:iconumichan764:
UmiChAn764 Featured By Owner Dec 23, 2013  Student Traditional Artist
đẹp quá yk ngừi hỡi :iconsulkplz:
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Dec 24, 2013  Student Artist
thank nàng nha Neko Emoji-08 (Good Night) [V1] 
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 23, 2013  Student Digital Artist
Móe quá :iconuhuhuhuplz: À mà cho hỏi, nàng xài chuột đẹp thế :iconsulkplz:
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Dec 24, 2013  Student Artist
;___; thank nàng ........ ta mới tập tô thôi mà :v ..... 
nàng đọc qua cái tut của con quái vật này thử xem ...... 
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 24, 2013  Student Digital Artist
:iconmingplz: Ta biết nàng ấy rồi ~ quái vật mà
Reply
:iconnekorish94:
NekoRish94 Featured By Owner Dec 23, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Neko-Mikasa looks so pretty! Good job! :D
Reply
:iconturain-kanai:
turain-kanai Featured By Owner Dec 23, 2013  Student Artist
great... i liked that 
you`re a pro :3
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Dec 23, 2013  Student Artist
thank you Hatsune Miku-13 (Wink and Heart) 
Reply
:iconenigmacyphersnight:
EnigmaCyphersNight Featured By Owner Dec 23, 2013  Hobbyist General Artist
Awwwww Mikasa looks so adorable! ^^
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Dec 23, 2013  Student Artist
thank you .. Hatsune Miku-13 (Wink and Heart) 
Reply
Add a Comment: