Shop Mobile More Submit  Join Login
lessons 1 by Ichigo-Kagamine lessons 1 by Ichigo-Kagamine
for :iconmanekischool:
đấy băng bó cẩn thận rồi nhé ... lần sau phải cẩn thận đấy ss... làm mn lo lắng hoài à Panda Emoji-06 (Nap) [V1] 

Kiiro by me

Rú ss by :iconaruchan141:

Add a Comment:
 
:iconyumei236:
Yumei236 Featured By Owner Jan 13, 2014  Student
So kiu :iconheblushplz:
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Artist
(( :icongyaaplz: ng làm mẹ thật hạnh phúc quá =]]]]]]] ))
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Digital Artist
B Vng me qu nha :icongtthblushplz:
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Jan 13, 2014  Student Artist
cảm ơn nàng na *ôm ôm*
Reply
:icontakahashimikae:
TAKAHASHIMikae Featured By Owner Jan 12, 2014  Student
Leila: trùi ui why sâu ciuLlama Emoji-65 (Blood Tears...) [V3] Llama Emoji-65 (Blood Tears...) [V3] 
ta cũng mún có gấu Fool Emoji-03 (Depressed) [V1] Fool Emoji-03 (Depressed) [V1] Fool Emoji-03 (Depressed) [V1] 
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Artist
ủa em tưởng Leila-san với Sarie là một đôi chứ ~~~ 
Reply
:icontakahashimikae:
TAKAHASHIMikae Featured By Owner Jan 12, 2014  Student
ms bắt đầu hum qaBunny Emoji-25 (Listening to music) [V2] 
Reply
:iconnarcisse19:
Narcisse19 Featured By Owner Jan 12, 2014
Thụ lo cho thụ, công nhận dịu dàng khác hẳn khi công lo cho thụ :icongyaaplz:
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Artist
em thấy Minh senpai cũng rất dịu dàng mà ~~
Reply
:iconrp-ara:
rp-ara Featured By Owner Jan 12, 2014  Hobbyist Artist
(( Kiiro dễ thưng quá hà :icongtthblushplz: ))
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Artist
 :iconuhuhuhuplz: 
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Artist
chùi ui !!! *:iconblushplz: :iconuhuhuhuplz: :iconpapmingplz: kiiro làm t*im mẫu thân bấn loạn , cute qá ~~~ 100 đ nàz *ôm ôm*
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Artist
(( hị hị thank sensei na))

Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Artist
:'3 hì hì cưte gê
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jan 12, 2014
Vàng thật là sâu kiu:icongtthblushplz:
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Artist
thật sao :icongyaaplz: 
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jan 12, 2014
ừ ừ *sờ mông*
Reply
:iconichigo-kagamine:
Ichigo-Kagamine Featured By Owner Jan 12, 2014  Student Artist
==" (( đồ lợi dụng con giai nhà lành Llama Emoji-66 (Angry) [V3] ))
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
January 12, 2014
Image Size
215 KB
Resolution
420×2183
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
279 (1 today)
Favourites
10 (who?)
Comments
18
Downloads
2 (1 today)
×